Q base R&D blog

Το blog της Q base R&D, Εταιρία πληροφορικής, Ιωάννινα

Αρχείο για Τεχνολογία

Παρουσίαση του ερευνητικού έργου ΑΛΕΞΗΛΙΟ σε φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου

Την παρουσίαση του έργου ΑΛΕΞΗΛΙΟ που έχει αναλάβει η Q base R&D και χρηματοδοτείται από την δράση “Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης” της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 2ου σεμιναρίου του τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα “Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα”, την Πέμπτη 12/01/2012.

Το έργο ΑΛΕΞΗΛΙΟ αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου υπολογιστικού συστήματος το οποίο καταγράφει μία σειρά από παραμέτρους σε σχέση με την ηλιακή ακτινοβολία και τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες και με βάση αυτές παρέχει μία εκτίμηση για την επικινδυνότητα της ηλιακής ακτινοβολίας. Στόχος του έργου είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα το οποίο έχει τη δυνατότητα να προσφέρει έξυπνες και προσωποποιημένες ενδείξεις σχετικά με την ηλιακή ακτινοβολία και να οδηγήσει σε μείωση των δερματικών παθήσεων που σχετίζονται με αυτή.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης παρουσιάστηκε αναλυτικά η αρχιτεκτονική του συστήματος, η ερευνητική διάσταση του έργου καθώς και πλήθος από επιχειρησιακά πλάνα και σενάρια χρήσης που σχετίζονται με το έργο. Ακολούθησε συζήτηση με τους φοιτητές οι οποίοι έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για το ΑΛΕΞΗΛΙΟ.

Για περισσότερα νέα από την Q base R&D ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook (Q base R&D) ή την σελίδα μας στο Linkedin (Q base R&D). Διαβάστε το blog της Q base R&D στο wordpress.

Advertisements

Η καινοτομία στην Ελλάδα, προοπτικές.

Κυρίαρχη μορφή ανάπτυξης σε χώρες όπως είναι η Ιαπωνία, η Αμερική, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία είναι η τεχνολογική ανάπτυξη. Σε αυτές τις χώρες η ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από επενδύσεις σε νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στο διαδίκτυο και στην μηχανογράφηση τομέων. Αντίστοιχα στην Ελλάδα πολλοί φορείς διαπιστώνουν πως το μοντέλο ανάπτυξης που είχε επιλεχθεί τα τελευταία χρόνια βασιζόταν κυρίως στην κατανάλωση και όχι στην παραγωγή. Η παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών από μόνη της όμως δεν είναι ικανή να δώσει τους ρυθμούς ανάπτυξης εκείνου που είναι απαραίτητοι για να ανακάμψει η οικονομία.

Οι κινήσεις που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή με δημοσιοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) δείχνουν τον δρόμο για μία πιο σοβαρή συνεργασία πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων για την παραγωγή πρότυπης έρευνας και την μετέπειτα μεταστροφή της σε εφηρμοσμένη έρευνα ώστε να ωφεληθεί το σύνολο της κοινωνίας.

Η καινοτομία είναι βασική παράμετρος για την προσδοκώμενη ανάπτυξη. Ιδιαίτερα ο τομέας της τεχνολογίας όταν εμπλέκεται με πρότυπη έρευνα παράγει προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνεται σε παγκόσμια κλίμακα. Η qbase ως εταιρία πληροφορικής με εξειδικευμένο προσωπικό σε καινοτόμους τομείς έρευνας αποσκοπεί στην δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών σε παγκόσμια κλίμακα. Οι ερευνητικές υπηρεσίες που προσφέρουμε σε ιδιώτες και επιχειρήσεις διακρίνονται σε δύο τομείς: (α) ψηφιακή επεξεργασία σημάτων και (β) τεχνητή νοημοσύνη. Το εξειδικευμένο προσωπικό της qbase έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων που εκμεταλλεύονται την ψηφιακή επεξεργασία σήματος, εικόνας και βίντεο. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το σύνολο των διαδικασιών εκείνων με τις οποίες ένας υπολογιστής μπορεί να μάθει και να παίρνει αποφάσεις. Η qbase παρέχει υπηρεσίες για την εξόρυξη δεδομένων, έμπειρα συστήματα και συστήματα υποστήριξης απόφασης.

Ενημερωθείτε για όλες τις νέες καινοτόμες εξελίξεις από την ιστοσελίδα της qbase.